Algemene voorwaarden Kyki

ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden Kyki
 
De Algemene voorwaarden zijn van toepassing indien u een koopovereenkomst met Kyki aan gaat.
De voorwaarden zijn bedoeld om de relatie tussen u als klant en Kyki te regelen.
Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de order heeft gegeven en/of in wiens opdracht is gehandeld.
 
 • Als u bij Kyki een artikel bestelt, gaat u akkoord met de door ons gehanteerde verkoopvoorwaarden.
 • Op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 • Koopovereenkomsten worden alleen aangegaan met personen van 18 jaar of ouder.
 
Garantiebepalingen
 
Kyki  garandeert dat de producten in goede staat aan de opdrachtgever worden verzonden.
 
Productprijzen
 
 • Alle genoemde productprijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW, maar exclusief verzendkosten.
 • Kyki neemt geen verantwoordelijkheid voor verkeerde prijzen die berusten op kennelijke schrijffouten telfouten of zetfouten. Prijswijzigingen voorbehouden.
 • De bezorgkosten voor een pakket binnen Nederland zijn 4,95 euro en voor België 6,95 euro. Voor bestellingen boven de 50,00 euro is de bezorging binnen Nederland gratis.
 • Uw bestelling afhalen is ook mogelijk in Geleen, dit altijd op afspraak.
 
Levering en leveringsvoorwaarden
 
 • Indien de door u bestelde artikelen op voorraad zijn, worden deze na betaling dezelfde(werk) dag of de (werk)dag daarna verstuurd. Deze leveringstermijn geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Indien wordt afgeweken van bovenstaand of als het artikel niet voorradig is, wordt u hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.
 • Overschrijding van de leveringstermijn die niet aan Kyki kan worden toegerekend in overeenstemming met de algemene voorwaarden, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
 • Kyki houdt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.
 • Indien de opdrachtgever de bestelde zaken niet op het overeengekomen tijdstip van levering in ontvangst neemt worden de bestelde zaken voor zijn rekening en risico ter zijner beschikking gehouden.
 • Bestellingen worden na verpakking overgegeven aan professionele verzendpartners van Kyki, deze firma zal zo mogelijk de producten binnen 1-2 werk dagen afleveren binnen Nederland.
 • mocht u niet thuis zijn op moment van aanbieden krijgt u hiervan een briefje in de bus waarop u kunt reageren.
 • Mocht de levering door de verzendpartners niet of niet op tijd aankomen om wat voor reden dan ook wordt u verzocht spoedig contact met kyki op te nemen.
 • De bestelde producten zal worden bezorgd op het door u opgegeven adres. Accepteer nooit beschadigde pakketten, wij kunnen u dan geen garantie meer geven.
 
Zichttermijn
 
Indien u een product met een voor Kyki geldige reden niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product na overleg met Kyki binnen 14 dagen na aflevering aan Kyki retour te zenden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product geen verbruikssporen vertoont. Het is niet mogelijk gepersonaliseerde producten retour te sturen. Retour zenden kan pas na telefonisch overleg.
 
 
 
Productiefouten
 
Onder productiefouten verstaat Kyki een fout die tijdens de productie werd gemaakt, waardoor het product niet datgene doet waarvoor het is gemaakt.
 
 • accepteer nooit beschadigde pakketten, Kyki geeft dan geen garantie meer.
 • Als het artikel defect, tijdens transport beschadigd of verkeerd afgeleverd is of een productiefout vertoonde moet u dit binnen 5 dagen na aflevering via de e-mail aan Kyki melden en aan te geven wat er fout is. Indien de opdrachtgever ingeval van zichtbare en/of onzichtbare gebreken niet binnen 5 dagen na levering de gebreken schriftelijk meldt, vervalt ieder recht op reclamering.
 • Reclameringen dienen door de opdrachtgever gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijs bij Kyki te worden gedeponeerd. Kyki dient in staat te worden gesteld ingediende reclameringen te kunnen controleren.
 • De klachten met betrekking tot een deel der geleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
 • De aansprakelijkheid van Kyki is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkige goed of een onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander ter beoordeling door Kyki.
 • Kleurverschillen en of hout(nerf)verkleuringen vallen niet onder productie fouten, wij kunnen hier helaas niet voor instaan.
 
Waarschuwingen algemeen en aansprakelijkheid
 
 
 • Gebruik onder de 3 jaar alleen onder voortdurend toezicht.
 • Kyki acht zich niet aansprakelijk voor, de door uit gebruik van het speelgoed voortvloeiende ongelukken en/of schade, in welke hoedanigheid dan ook.
 • ons speelgoed is geschikt voor particulier gebruik.
 
Betalingen
 
 • betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces
 • iDeal: Als u bankiert via internet.
 • overboeking: in geval van betaling vooruit middels overboeking via bank of giro dient deze binnen de gestelde termijn van 14-dagen na orderdatum plaats te vinden, waarna de bestelling zal worden verzonden.
 • na de gestelde termijn vervalt de bestelling. Iedere bestelling wordt door Kyki bevestigd door middel van een e-mail . In deze e-mail wordt het bankrekening nummer, het aankoop bedrag en de verzendkosten vermeld.
 • Indien het bedrag op onze rekening staat wordt het pakket binnen 1-2 werkdagen verzonden.
 • Eerst na volledige betaling van alle goederen en e.v.t. verzendkosten, vindt de overdracht van goederen plaats.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling binnen 14 dagen na de bevestigingsmail te worden overgemaakt.
 • Als betaling van de bestelling niet binnen de termijn is voldaan vervalt deze bestelling.
 • U kunt kiezen uit 3 betalingsvormen; te weten
1.      vooruitbetaling
2.      iDeal
3.      contant of bij afhalen.
 
 
 
 
Privacy
 
Kyki zal de persoonsgegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen en nooit beschikbaar stellen aan derden. Persoonsgegevens worden door Kyki uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van bestellingen en reclame/mailing doeleinden van Kyki zelf.
 
Kyki behoudt zich het recht voor 3 weken per jaar dicht te gaan i.v.m. vakantie. U wordt hierover van tevoren bericht via de site www.kyki.nl